Maquillatge

Maquillatge

El professional ressalta la bellesa del teu rostre, corregeix i amaga les imperfeccions i manté la pell fresca i el maquillatge impecable al llarg de tot el dia.

Maquillatge de dia

Maquillatge de nit

Maquillatge de núvia

35€

35€

35€

Cursos d’automaquillatge

Cursos d’automaquillatge / 60€
Cursos maquillar ulls / 30€

Aprèn a treure el millor de tu!