Maquillatge

Maquillatge

El professional ressalta la bellesa del teu rostre, corregeix i amaga les imperfeccions i manté la pell fresca i el maquillatge impecable al llarg de tot el dia.

Maquillatge de dia

Maquillatge de nit

Maquillatge de núvia

30€

30€

30€

Cursos d’automaquillatge

Aprèn a treure el millor de tu!
Preu del curs: 40€