Pedicura

Repara, nodreix els peus i guanya suavitat tenint-ne cura. Aconseguiràs una veritable sensació de benestar.

Llimar + laca o laca
permanent

Lacar o laca permanent

Manteniment pedicura pells
ungles o talons (sense laca)

22€

17€

20€

Pedicura
(sense laca)

Pedicura amb laca o laca
permanent

45€

60€